ترموکوپل (Thermocouple)

ترموکوپل (Thermocouple) پرمصرف ترین سنسور دما است. ترموکوپل‌ها به دلیل سادگی استفاده و سرعت پاسخشان به تغییرات دما (به دلیل

ادامه مطلب »